Podle zaměření

Vyberte instituci podle zaměření

Podle typu

Vyberte instituci podle typu

Vysoká škola regionálního rozvoje

www: http://www.vsrr.cz
E-mail: studijni@vsrr.cz
Telefón:235 300 144
Fax:
Adresa: Žalanského 68/54
Praha 17 - Řepy
163 00

Vysoká škola regionálního rozvoje patří mezi menší, ale zavedené a dynamicky se rozvíjející soukromé vysoké školy. V roce 2012 se škola stala součástí vzdělávací skupiny EDUA Group, jedné z největších soukromých vzdělávacích společností v České republice.

Tradičním zaměřením Vysoké školy regionálního rozvoje je oblast aplikovaného managementu - vzdělávání managementu státní a regionální správy, management regionálního rozvoje se zaměřením na oblasti jako je HR, management cestovního ruchu, nebo řízení bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, vždy s mezinárodními vazbami na Evropskou unii. Strategií školy po je rozvoj těchto oborů, a dalších v oblasti business managementu, ekonomie a podnikání.
www.vsrr.cz

Obecné informace o přijímacím řízení
Přihláška ke studiu se podává na standardním tiskopisu, přihlásit se lze i prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na www.vsrr.cz. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu a úhradou administrativního poplatku ve výši 390,- Kč.

Informace o studijních programech a oborech

Studijní program: Bezpečnostní management v regionech (Bc.)
Specializace:
Bezpečnostně právní
Veřejná správa
Kriminalistika a kriminologie

Školné:
Prezenční forma 16 900,-/semestr
Kombinovaná forma studia 18 900,-/ semestr


Studijní obor: Management rozvoje měst a regionů (Bc.)
Specializace:
Management cestovního ruchu
Management a rozvoj lidských zdrojů
Management ve veřejné správě
Územní management
Životní prostředí a rozvoj
Evropská unie

Školné:
Prezenční forma 16 900,-/semestr
Kombinovaná forma studia 18 900,-/ semestr

Vzdělávací program: Management a organizace regionálního rozvoje (MBA)
Vzdělávací program je zaměřený na prohloubení a rozvoj znalostí a praktických dovedností nezbytných pro výkon manažerských pozic, zejména v oblasti veřejné správy. Reaguje na aktuální problémy managementu regionálního rozvoje a požadavky na zvýšení absorpční kapacity v obcích, městech a regionech, tj. zvýšení profesionální úrovně zabezpečování činností v oblasti managementu regionálního rozvoje. Studium pokývá tématiku oborů managementu, veřejné správy a regionalistiky. Vzdělávací program splňuje kritéria průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Akreditace MV ČR č. AK/VE-46/2014.

Školné:
Kombinové studium: 29 900,-/semestr


Uplatnění absolventů

Bezpečnostní management v regionech
Absolventi jsou připraveni:
- analyzovat, řešit, rozhodnout a zajistit bezpečnost v regionech v nižších a středních manažerských pozicích;
- analyzovat a plnit úkoly při zajištění prevence závažných pohrom;
- pohotově reagovat a úspěšně řešit mimořádné události a krizové situace;
- rozpoznat dopady platných právních norem nejen při řešení krizových situací, kdy dochází k ohrožení životů, zdraví, majetku atd.
Absolvent se uplatní jako:
- Vedoucí pracovník (samostatný referent státní správy) na středním stupni úseku krizového řízení a ochrany obyvatelstva ve státní správě nebo samosprávě měst a obcí;
- Vedoucí pracovník (specialista rozvoje regionu) v oblasti řízení a výkonu bezpečnostních činností ÚSC;
- Vedoucí pracovník (specialista bezpečnostního a krizového řízení, specialista pro krizové stavy) v orgánech veřejné správy, zejména na krajských úřadech, úřadech práce, správě sociálního zabezpečení aj.;
- Manažer první linie (vedoucí týmu, specialista bezpečnostního a krizového řízení) v oblasti řízení a výkonu bezpečnostních činností;
- Manažer první linie (provozovatel) v oblasti nestátního bezpečnostního sektoru služeb;
- Velitel (strážník obecní policie specialista) městské a obecní policie;
- Manažer první linie (vedoucí týmu) v poradenských či konzultačních organizacích či firmách zaměřených na oblast prevence a zajištění bezpečnosti při ochraně osob a majetku.

Management rozvoje měst a regionů
Díky důrazu na mezioborové znalosti a dovednosti naleznou absolventi uplatnění v široké škále institucí, zejména v oblasti veřejné správy na všech jejích úrovních a dále v poradenských a implementačních agenturách při tvorbě a realizaci regionální politiky a regionálního rozvoje v zajímavých a prestižních profesích na následujících pozicích:
- řídící pracovník v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje;
- specialista analytik, metodik v oblasti politiky firem a veřejné správy;
- specialista v oblasti strategie;
- specialista v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje;
- specialista v oblasti územního a dopravního plánování
- referent specialista koordinace a rozvoje územní veřejné správy;
- specialista rozvoje regionu;
- samostatný pracovník rozvoje regionu;
- manažer první linie

MBA program:
Charakteristika programu
Vzdělávací program je zaměřený na prohloubení a rozvoj znalostí a praktických dovedností nezbytných pro výkon manažerských pozic, zejména v oblasti veřejné správy. Reaguje na aktuální problémy managementu regionálního rozvoje a požadavky na zvýšení absorpční kapacity v obcích, městech a regionech, tj. zvýšení profesionální úrovně zabezpečování činností v oblasti managementu regionálního rozvoje. Studium pokývá tématiku oborů managementu, veřejné správy a regionalistiky. Vzdělávací program splňuje kritéria průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Akreditace MV ČR č. AK/I-13/2014.


Vysoká škola regionálního rozvoje
Studijní oddělení
Žalanského 68/54
163 00 Praha 17-Řepy

Kontakty:
Tel.: +420 235 300 144
E-mail: studijni@vsrr.cz

Vložit příspěvek

*e-mail se nikde v katalogu nezobrazuje

Aktuality

Studium práv v Plzni končí

obrazek Problémy po kauze s vysokoškolskými diplomy na Vysoké škole práv v Plzni nezmizely. Konec Práv v plzni ? Vysoká škola přišla o akreditaci. Co bude s vysokou školou dál ? Více ...

Doména na prodejKontaktujte nás ohledně prodeje!

Exkluzivní a navštěvovaná doména na míru pro Vaše podnikání.